B13 Taksteg för plåttak

B13 Taksteg för plåttak

Taksteg för Trapets- och Pannprofilerade plåttak.

B1 Steginfästning för tegel- och betongtak

B1 Steginfästning för tegel- och betongtak

För panntak på råspont, min 17 mm eller k-playwood 12 mm. För panntak på bärläkt min 45x70 mm.

B10 Taksteg universal

B10 Taksteg universal

För takpannor på bärläkt 25-45 mm.

B11 Kopplad takstege universal

B11 Kopplad takstege universal

För takpannor på bärläkt 25-45 mm.

B12 Taksteg standardanpassade

B12 Taksteg standardanpassade

För olika takpannor/läktdimentioner.

B14 Taklucka

B14 Taklucka

Kondensisolerad tillträdeslucka.

B2 Steginfästning för plana takpannor

B2 Steginfästning för plana takpannor

På råspont (min 17 mm eller 12 mm k-plywood) På bärläkt (min 45x70 mm)

B3 Steginfästning på falsade plåttak

B3 Steginfästning på falsade plåttak

Stålplåt min 0,6 mm, zinkplåt min 0,7 mm, aluminiumplåt min 0,8 mm, koppar* min 0,6 mm, svetsad rostfri plåt min 0,4 mm, enkelfalsad stålplåt min 0,6 mm.

B4 Steginfästning på klicktak

B4 Steginfästning på klicktak

Klickfals alla typer, c-mått ca 500 mm.

B5 Steginfästning på profilerade plåttak

B5 Steginfästning på profilerade plåttak

Stålplåt min 0,5 mm, aluminiumplåt min 0,8 mm.

B6 Infästning av takstege på papp-/duk-/shingeltak

B6 Infästning av takstege på papp-/duk-/shingeltak

På råspont min 17 mm eller k-plywood min 12 mm.

B8 Takbrygga i takfall

B8 Takbrygga i takfall

Kan ersätta takstege upp till 12° taklutning.