Godkännande

Dokument för de takprodukter som är testade och godkända.

Beskrivning av dokumentation

TJB förutsätter att ansvarig för montaget är väl insatt i gällande regler och föreskrifter samt noga läser aktuell information gällande infästning med hänsyn till snölaster etc, samt att man alltid försäkrar sig om att takets träkonstruktion håller standard och kvalitet för infästning av taksäkerhet.

Våra taksäkerhetsanordningar (undantaget de som är benämnda som snö- och/eller isglidhinder) är testade och godkända enligt svensk standard. De är också P-märkta enligt 0352-14 och typgodkända enligt certifikat 0085/08. Gångbrygga och takstege är CE-märkta.

För att ta del av våra dokument för godkännande, klicka på förteckningen nedan eller via resp. produkt.

bvb logo transparent ny

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god miljö. All vår underlagspapp, ytpapp och grundisolering är byggvarubedömd samt taksäkerhetsprogrammet, taksteg och glidskydd. Läs under resp. produkt.

basta logo rgb large

BASTA är ett egendeklarationssystem där leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter registrerar de produkter som klarar kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper enligt BASTA-kriterierna.  Informationen i systemet tredjepartsgranskas och kvalitetssäkras genom regelbundna revisioner av anslutna leverantörer och tillverkare.  BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att våra produkter klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Läs mer om våra produkter i BASTA, klicka här.

SVANEN – det officiella nordiska miljömärket

Svanen ”föddes” 1989, när Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar för Svanen och arbetar utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen. Produkter som är registrerade, deklarerade och granskade i Svanens Husproduktportal och som uppfyller kraven som Svanen ställer på kemiska produkter och vissa byggvaror för användning i Svanenmärkta byggnader får statusen Listade.

Flera av våra produkter är listade i Husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggande. Läs under resp. produkt.

Vi hjälper dig med dina frågor! 

Har du möjligtvis frågor om  någon av våra produkter? Skriv gärna in till oss så kan vi berätta mer!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

All dokumentation:

Godkännande