A1 Konsol för falsade takpannor och ofalsade lertegel

A1 Konsol för falsade takpannor och ofalsade lertegel

På råspont (min 17 mm eller 12 mm K-playwood). På bärläkt (min 45x70 mm)

A2 Konsol för plana takpannor

A2 Konsol för plana takpannor

På råspont min 17 mm eller 12 mm k-plywood eller på bärläkt 45x70 mm.

A4 Konsol på falsade plåttak

A4 Konsol på falsade plåttak

Tak av zinkplåt min 0,7 mm, aluminiumplåt min 0,8 mm, koppar* min 0,6 mm eller svetsad rostfri plåt 0,4 mm.

A5 Vridkonsol

A5 Vridkonsol

På snedfals plåttak.

A6 Konsol på klicktak

A6 Konsol på klicktak

Plåt och underlagstak skall vara besiktigat och godkänt för ändamålet av behörig.

A7 Konsol på profilerade plåttak

A7 Konsol på profilerade plåttak

På stål min 0,5 mm, på aluminiumplåt minst 0,8 mm

A8:2 Infästningsplatta till bitumenbaserade tätskikt

A8:2 Infästningsplatta till bitumenbaserade tätskikt

Tätskiktet skall vara provat enligt EN 13707:2004 samt A2:9009

A8:4 Infästningsplatta till shingeltäckta-/släta tak på träunderlag

A8:4 Infästningsplatta till shingeltäckta-/släta tak på träunderlag

Infästningsplattan monteras som dold av ytskikt eller synligt vid exempelvis eftermontage. På råspont min 22 mm eller min 18 mm k-plywood.

A8:5 Förhöjning 50 mm på släta tak

A8:5 Förhöjning 50 mm på släta tak

Används till sedum-/vass- och grusbelagda tak etc.