A1 Konsol för falsade takpannor och ofalsade lertegel

På råspont (min 17 mm eller 12 mm K-playwood). På bärläkt (min 45x70 mm)

Beskrivning

Max konsolavstånd 1200 mm (minskas på särskilt hårt utsatta ytor/områden).

I samband med konsol 6030 (btg) kan pannfalsen slipas ur så att utrymme skapas för konsolens halsdel mellan pannorna.

På råspont:
Fotplatta 6131 med konsol 6020 (ltg) eller konsol 6030 (btg).
Monteringssats 6901 räcker till tre fotplattor.

På bärläkt:
Fotplatta 6132 med konsol 6020 (ltg) eller konsol 6030 (btg).
Monteringssats 6901 räcker till sex fotplattor.

Produktbilder

Hittade inga produktbilder...

Produktspecifikation

Art.nr
Specifikation
Färg
Förpackning
613100
Fotplatta på råspont, ej synlig
st
613200
Fotplatta för bärläkt, ej synlig
st
602020
Konsol för ofalsade lertegelpannor
svart
st
602030
Konsol för ofalsade lertegelpannor
t-röd
st
602050
Konsol för ofalsade lertegelpannor
grå
st
603020
Konsol för ofalsade betongpannor
svart
st
603030
Konsol för ofalsade betongpannor
t-röd
st
603050
Konsol för ofalsade betongpannor
grå
st
690100
Monteringssats
Innehåller: 30 st träskruv 6,3x38 mm cut. Räcker till 3 fotplattor på råspont. Räcker till 6 fotplattor på bärläkt.

Beräkningsprogram

A1 Konsol för falsade takpannor och ofalsade lertegel
Byggvarubedömningen:
Sundahus Logotyp
Sundahus:
ByggvarubedömningenByggvarubedömningen
Produktfilm

Liknande produkter

Alla produkter

YEP 500 enkel kk

Underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för träunderlag med enkel klisterkant.
Takpapp
Takpapp

YEP 700 dubbel kk

Underlagstäckning med extra hög riv- och draghållfasthet för träunderlag med dubbel klisterkant med bitumenklister.
Takpapp
Takpapp

UV 1800 dubbel kk

Unik underlagstäckning där överlappskanterna flyter ihop för planare utseende.
Takpapp
Takpapp