A8:2 Infästningsplatta till bitumenbaserade tätskikt

Tätskiktet skall vara provat enligt EN 13707:2004 samt A2:9009

Beskrivning

Tätskiktet skall vara provat enligt EN 13707:2004 samt A2:9009 och uppfylla:

Draghållfasthet min 300 N/50 mm (EN12311-1), rivstyrka min 150 N (EN12310-1), skjuvhållfasthet iskarv min 500 N/50 mm (EN12317-1), fläkhållfasthet i skarv min 125 N/50 mm (EN12316-1).

Infästningsplatta 613600

Monteringssata 692200, åtgår 1 st per 4 st infästningsplattor

Produktbilder

Hittade inga produktbilder...

Produktspecifikation

Art.nr
Specifikation
Färg
Förpackning
613600
Infästningsplatta 400x400 mm
Ej synlig
st
692200
Monteringssats
Inehåller: 4 st v-bult, mutter M10x30
613600-2 (sol)
Infästningsplatta sol för tätskikt 400x400 mm
Ej synlig
300 st/pall
692500
V-bult M10x30
-
100 st/frp

Beräkningsprogram

A8:2 Infästningsplatta till bitumenbaserade tätskikt
Byggvarubedömningen:
Sundahus Logotyp
Sundahus:
ByggvarubedömningenByggvarubedömningen
Produktfilm

Liknande produkter

Alla produkter

YEP 500 enkel kk

Underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för träunderlag med enkel klisterkant.
Takpapp
Takpapp

YEP 700 dubbel kk

Underlagstäckning med extra hög riv- och draghållfasthet för träunderlag med dubbel klisterkant med bitumenklister.
Takpapp
Takpapp

UV 1800 dubbel kk

Unik underlagstäckning där överlappskanterna flyter ihop för planare utseende.
Takpapp
Takpapp