Taksäkerhet

Taksäkerhetsprodukter till alla vanligt förekommande taktyper.
Taksäkerhet

Underkategorier till

Taksäkerhet

Nedan kan ni se alla underkategorier relaterat till

Taksäkerhet

Produkter relaterat till

Taksäkerhet

Vi har ett gediget sortiment av produkter inom kategorin

Taksäkerhet

A8:2 Infästningsplatta till bitumenbaserade tätskikt

A8:2 Infästningsplatta till bitumenbaserade tätskikt

Tätskiktet skall vara provat enligt EN 13707:2004 samt A2:9009

A8:4 Infästningsplatta till shingeltäckta-/släta tak på träunderlag

A8:4 Infästningsplatta till shingeltäckta-/släta tak på träunderlag

Infästningsplattan monteras som dold av ytskikt eller synligt vid exempelvis eftermontage. På råspont min 22 mm eller min 18 mm k-plywood.

A8:5 Förhöjning 50 mm på släta tak

A8:5 Förhöjning 50 mm på släta tak

Används till sedum-/vass- och grusbelagda tak etc.

B1 Steginfästning för tegel- och betongtak

B1 Steginfästning för tegel- och betongtak

För panntak på råspont, min 17 mm eller k-playwood 12 mm. För panntak på bärläkt min 45x70 mm.

B10 Taksteg universal

B10 Taksteg universal

För takpannor på bärläkt 25-45 mm.

B11 Kopplad takstege universal

B11 Kopplad takstege universal

För takpannor på bärläkt 25-45 mm.

B12 Taksteg standardanpassade

B12 Taksteg standardanpassade

För olika takpannor/läktdimentioner.

B14 Taklucka

B14 Taklucka

Kondensisolerad tillträdeslucka.

B2 Steginfästning för plana takpannor

B2 Steginfästning för plana takpannor

På råspont (min 17 mm eller 12 mm k-plywood) På bärläkt (min 45x70 mm)

B3 Steginfästning på falsade plåttak

B3 Steginfästning på falsade plåttak

Stålplåt min 0,6 mm, zinkplåt min 0,7 mm, aluminiumplåt min 0,8 mm, koppar* min 0,6 mm, svetsad rostfri plåt min 0,4 mm, enkelfalsad stålplåt min 0,6 mm.

B4 Steginfästning på klicktak

B4 Steginfästning på klicktak

Klickfals alla typer, c-mått ca 500 mm.

B5 Steginfästning på profilerade plåttak

B5 Steginfästning på profilerade plåttak

Stålplåt min 0,5 mm, aluminiumplåt min 0,8 mm.

B6 Infästning av takstege på papp-/duk-/shingeltak

B6 Infästning av takstege på papp-/duk-/shingeltak

På råspont min 17 mm eller k-plywood min 12 mm.

B8 Takbrygga i takfall

B8 Takbrygga i takfall

Kan ersätta takstege upp till 12° taklutning.

Beskrivning av kategorin

Taksäkerhet

Taksäkerhet - arbeta utan onödigt risktagande

Taksäkerhetsanordningar är livsviktigt för alla som jobbar på tak. Därför skall tak vara försedda med taksäkerhetsutrustning som uppfyller Boverkets byggregler som anger en lägsta kravnivå. Detta innebär att:

  • Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns taksäkerhetsutrustning och att den underhålls.
  • Byggherren är ansvarig för att reglerna följs under byggtiden.
  • Den som monterar taksäkerhet ansvarar för att detta arbete utförs på rätt sätt.
  • Arbetsgivaren är ansvarig för att den anställde har rätt personlig skyddsutrustning och att den används.

Vårt system för taksäkerhet är utvecklat efter dagens behov och gällande branschregler. Vi har strävat efter att utforma ett system med balanserat och stabilt utförande. Tack vare förmonterade detaljer och bultar blir montagearbetet också mycket enklare.

Rör dig smidigt med TJB:s glidskena.

För att kunna förflytta sig smidigt, samtidigt som man hela tiden är förankrad i taket med sin personliga fallskyddsutrustning (PFU), har vi utvecklat en glidskena som alternativ till de vanliga vajersystemen. Med glidskenan rör du dig fritt utan omkoppling eller onödiga avbrott. Glidskenan har fler fördelaktiga egenskaper som:

  • Snabbt och okomplicerat montage.
  • Trygg och stabil känsla. Fungerar även som stöd under arbetets gång.
  • Löper fritt längs hela sträckan utan särskilda handgrepp eller stopp.

Vår taksäkerhetsutrustning med löpande förankring som fallskydd monteras på takbrygga eller ersätter rör som nockräcke på konsoler. Systemet förses med 1 eller max 2 glidföljare för inkoppling av säkerhetslina (PFU). Glidskenan kan för närvarande endast monteras som rak sträcka.

För att underlätta för kunden och i säljhanteringen har vi samlat de vanligaste taksäkerhetsprodukterna som livlinefästen, takstege och arbetsplattform i färdiga paket. Vår taksäkerhetsutrustning finns i svart (20) t-röd (30) zinkgrå (50) – färgkoden anges sist i artikelnumren.

P- och CE-märkt taksäkerhet

Våra taksäkerhetsanordningar (undantaget de som är benämnda som snö- och/eller isglidhinder) är testade och godkända enligt svensk standard. De är också P- märkta enligt 0352-14 och typgodkända enligt certifikat 0085/08. Gångbrygga och takstege är CE mäkta.

Förenklat Snörasskydd/ snöglidhinder

Förenklat snörasskydd lyder under kategorin snöglidhinder och är inte testade eller godkända för infästning av livlina. De får bara monteras på tak där fasadhöjden inte överstiger 4 meter. Förenklat snörasskydd finns i färdiga paket med antingen 1,46 eller 2,26 meter effektiv bygglängd. Kombinera flera paket för att få önskad längd (se under tabeller för konsolavstånd förenklat snörasskydd).                                

Lösa taksteg och glidskydd har fasadhöjdsrestriktioner och är inte godkända för infästning av livlina.

Kulörkarta

TJBs system finns för närvarande i följande kulörer: svart, tegelröd och zinkgrå.
Nedan visas de närmaste kulörkoderna för respektive kulör.

Kulörkarta färger web

Vi hjälper dig med dina frågor! 

Har du möjligtvis frågor om  någon av våra produkter? Skriv gärna in till oss så kan vi berätta mer!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Artiklar relaterat till

Taksäkerhet

Nedan kan du se alla artiklar som är relaterade till produktkategorin

Taksäkerhet

Alla artiklar
Regler och anvisningar

Regler och anvisningar

Avståndstabeller, snözoner mm
Läs vidare här