Regler för snörasskydd: När måste du installera snörasskydd?

Skydda från fallande is och snö med rätt snörasskydd. Lär dig när och varför det är nödvändigt samt gällande regler för snörasskydd.

Att installera snörasskydd är en avgörande åtgärd för att säkerställa byggnaders hållbarhet och för att minimera risken för skador till följd av fallande is och snö från taket. I denna artikel kommer vi att utforska när det är nödvändigt att installera snörasskydd och varför det är så viktigt.

När är det nödvändigt att installera snörasskydd?

Enligt Boverkets byggregler ska skyddsanordningar mot fallande is och snö finnas vid byggnaders entréer under vissa förhållanden. Dessa förhållanden är huvudsakligen när byggnadens fasadhöjd överstiger 8 meter eller när taklutningen är större än 1:3, vilket motsvarar ungefär 18 graders lutning. Dessa krav är baserade på bedömningen att det finns en ökad risk för personskador på grund av fallande is och snö från taket under sådana förhållanden.

Varför är snörasskydd viktiga?

Att bara placera snörasskydd lokalt vid entréer eller andra specifika områden på taket är dock inte alltid tillräckligt. En vanlig missuppfattning är att ett lokalt snörasskydd endast ska klara av att hantera snölasten från den del av taket där det är installerat. I verkligheten kan den snö som samlas på andra delar av taket (vidhängande snölast) också belasta snörasskyddet och leda till att det kollapsar. Det är därför viktigt att snörasskyddet är konstruerat och installerat på ett sätt som gör att det kan hantera den förväntade snölasten från hela taket.

Ytterligare överväganden för snörasskydd

Även om Boverkets byggregler endast ställer krav på skyddsanordningar vid entréer, kan det finnas andra situationer där det är lämpligt att installera snörasskydd på andra delar av taket. Till exempel kan det finnas lagkrav enligt ordningslagen som kräver att snö och is som kan utgöra en fara för personer eller egendom på offentliga platser måste avlägsnas från tak. Dessa lagar kan motivera ytterligare installation av snörasskydd även utanför entréområden.

Regler för snörasskydd, TJB C1 Snörasskydd grind på konsol i svart med grön bakgrund och svart tegel tak

Säkerhetskrav för snörasskydd

Det är också viktigt att veta  att det finns säkerhetskrav som måste uppfyllas när man installerar snörasskydd. Enligt Boverkets byggregler kräver, vid fasadhöjder över 4 meter, att anordningar är avsedda för infästning av säkerhetslinor och måste då klara av en statisk last på 10 kN, vilket motsvarar vikter på 1000 kilogram, enligt standarden SS-EN 516. Detta säkerställer att snörasskydden inte bara är installerade för att uppfylla kraven, utan gör det dem ska vilket är att vara säkra och tillförlitliga i användning. 

Avslutande tankar

Att installera snörasskydd är en viktig del av att säkerställa byggnaders säkerhet och hållbarhet, särskilt under vinter månaderna när risken för snöras och isbildning är hög. Genom att följa bestämmelserna i Boverkets byggregler och överväga takets helhet när man planerar snörasskyddet kan man minimera risken för skador och säkerställa en tryggare miljö för alla. För mer information och detaljerade riktlinjer rekommenderas det att besöka boverket.se.

Skriven av

Kent Brand

Teknisk support