Taksteg Universal

Taksteg Universal

Ställbart universaltaksteg som passar alla vanligt förekommande takpanneprofiler.

Taksteg för plåttak

Taksteg för plåttak

Taksteg för Trapets- och Pannprofilerade plåttak.

Glidskydd

Glidskydd

Fast glidskydd för väggstege vid takfot.

Glidskydd PAR

Glidskydd PAR

Fast glidskydd för väggstege vid takfot.

Glidskydd PAR för plåttak/papptak

Glidskydd PAR för plåttak/papptak

Fast glidskydd för plåttak/papptak, för väggstege vid takfot.

Glidskydd för fasad

Glidskydd för fasad

Fast glidskydd på fasad eller taksarg

Kopplad takstege - Universal

Kopplad takstege - Universal

Med tilläggsprodukterna Länk och Monteringspaket omvandlas Universaltaksteget till en fast takstege.

Snökrok

Snökrok

Lämplig som ishinder i samband med snörasskydd.

Snöplog för plåttak

Snöplog för plåttak

Flyttar snön på taket och förhinddrar ventilationshuvar att knäckas.

Snöplog för takpannetak

Snöplog för takpannetak

Flyttar snön på taket och förhindrar ventilationshuvar att knäckas.

Snöraskrok

Snöraskrok

Lämplig som snöglidhinder.

Taksteg för betongtakpannor

Taksteg för betongtakpannor

Godkända för användning upp till 4 m fasadhöjd och max 45° taklutning.

Taksteg för lertegelpannor

Taksteg för lertegelpannor

Godkända för användning upp till 4 m fasadhöjd och max 45° taklutning.