Komplett paket Förenklat snörasskydd /snöglidhinder

Kompletta paket med konsoler, rör och skruv för takpanna. (Ej för infästning av livlina)

Beskrivning

Monteras på hus med max 4 meters fasadhöjd. Snöglidhinder är inte godkänt för infästning av livlina. Infästning för livlina rekommenderas enligt BBR 22.

Kompletta paket med konsoler, rör och skruv för takpanna. Alla paket innehåller tre konsoler med skruv samt fyra rör.

Långa paket 2,33 m, effektiv bygglängd vid kombination av flera paket 2,26 m.

Korta paket 1,53 m, effektiv bygglängd vid kombination av flera paket 1,46 m.

Utläs rekommenderat konsolavstånd i tabell under fliken Dokument och se nedan vilken kombination av paket som effektivast motsvarar önskad längd i relation till konsolavstånd:

Konsolavstånd 900 mm: använd enbart långa paket.
Konsolavstånd 750 mm till mindre än 9 meters sträcka: använd enbart långa paket.
Konsolavstånd 750 mm till längre än 9 meters sträcka: använd långa paket men minst vart tionde kort paket.
Konsolavstånd 600 mm: använd vartannat paket långt, vartannat paket kort.
Konsolavstånd 500 mm: använd enbart korta paket.
Vid konsolavstånd under 500 mm beställ extra konsoler.

Obs! Korta sektioner över dörrar och portar, max konsolavstånd 600 mm och minst tre konsoler.

Kan kompletteras med lösa rör och konsoler.

Produktbilder

Hittade inga produktbilder...

Produktspecifikation

Art.nr
Specifikation
Färg
Förpackning
684020
Komplett paket takpanna 2,33 m
svart
Innehåller: 3 st konsol, 4 st rör 1,2 m och 6 st träskruv 6,3x38 mm
684030
Komplett paket takpanna 2,33 m
t-röd
Innehåller: 3 st konsol, 4 st rör 1,2 m och 6 st träskruv 6,3x38 mm
684050
Komplett paket takpanna 2,33 m
grå
Innehåller: 3 st konsol, 4 st rör 1,2 m och 6 st träskruv 6,3x38 mm
684120
Komplett paket takpanna 1,53 m
svart
Innehåller: 3 st konsol, 4 st rör 0,8 m och 6 st träskruv 6,3x38 mm
684130
Komplett paket takpanna 1,53 m
t-röd
Innehåller: 3 st konsol, 4 st rör 0,8 m och 6 st träskruv 6,3x38 mm
684150
Komplett paket takpanna 1,53 m
grå
Innehåller: 3 st konsol, 4 st rör 0,8 m och 6 st träskruv 6,3x38 mm

Beräkningsprogram

Komplett paket Förenklat snörasskydd /snöglidhinder
Byggvarubedömningen:
Sundahus Logotyp
Sundahus:
ByggvarubedömningenByggvarubedömningen
Underkategorier
Produktfilm

Liknande produkter

Alla produkter

YEP 500 enkel kk

Underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för träunderlag med enkel klisterkant.
Takpapp
Takpapp

YEP 700 dubbel kk

Underlagstäckning med extra hög riv- och draghållfasthet för träunderlag med dubbel klisterkant med bitumenklister.
Takpapp
Takpapp

UV 1800 dubbel kk

Unik underlagstäckning där överlappskanterna flyter ihop för planare utseende.
Takpapp
Takpapp