Enkelt infästningssystem för solceller på papptak eller shingeltak med underlag av trämaterial

Upptäck den snabba, effektiva och tillförlitliga solpanelsinfästningen med Solentra systemets infästningsplatta för synligt montage på papp- eller shingel täckta tak med träunderlag.

Introduktion till solceller på papptak eller shingeltak

När det gäller att montera solpaneler och taksäkerhet på tätskikt av shingel eller ytpapp så är rätt infästning avgörande för att säkerställa både snabbinstallation och långsiktig försäkran om täthet. Traditionellt har detta krävt en komplicerad process med infästningsplattor och svetsning av övertäckande material. Med Solentras platta för synligt montage på shingel och ytpapps täckta tak förenklas denna process avsevärt, vilket sparar tid och minskar kostnader.

monterad infästningssplatta för solceller på papptak eller shingeltak med underlag av trämaterial

Fördelarmed synligt montage av solpanelsinfästning på shingel- och papptak

Med Solentra systemet är det möjligt att synligt montera infästningsplattan, vilket eliminerar behovet av specialkompetens för svetsning av övertäckande material. Detta gör att arbetet kan utföras snabbare och mer kostnadseffektivt samtidigt som täthet och hållbarhet bevaras. Plattan är utrustad med ett kapillärbrytande och komprimerbart underlägg som sluter tätt emot tätskiktet vilket ger helt tätkonstruktion.

Montering av infästningsplatta för solpaneler på tak med shingel eller ytpapp på underlag av trämaterial med 10 skruvar.

Enkel installation av solpaneler på tak med shingel eller ytpapp

Infästningsplattan för synligt montage är speciellt utformad för att monteras mot tätskikt av shingel eller ytpapp med träunderlag. Vid montering appliceras en förklistrad gummitätning mot plattans undersida innan den skruvas fast genom ytskiktet i underlaget med 10 skruvar.

Garanti mot läckage

TJB lämnar garanti mot fuktinträngning under motsvarande samma tid som återstående befintlig tätskiktsgaranti avser eller max 15 år. Vi rekommenderar att garantidokumentet skrivs ut och placeras i fastighetens dokumentpärm med nödvändiga bilagor som styrker inköp och andra installatörsuppgifter.

Synliginfästning monterad på papptak.

Ingen takläggare behövs

Du kan alltså snabbt och enkelt montera solpaneler eller taksäkerhet samtidigt som du säkerställer långsiktig hållbarhet och tillförlitlighet utan att behöva anlita en takläggare som utför arbetet. Genom att vi eliminerat behovet av komplicerad svetsning och i stället kan erbjuda en enkel och säker monteringsprocess utan krav på annan kompetens är Solentras system för synligt montage både enkostnads- och tids effektiv lösning.

Avslutningsvis

Solentras infästningsplatta för synligt montage erbjuder en innovativ och pålitlig lösning för solceller på papptak eller shingeltak med träunderlag. Genom att fokusera på enkelhet, effektivitet och hållbarhet sätter Solentra en ny standard för denna typ av montage, tillsammans med vårt enkla och snabb monterade klickfäste för panelskenan är systemet ett tillförlitligt alternativ för alla som söker en enkel och hållbar lösning för fastsättning av solpaneler på dessa tätskikt. 

Du hittar infästningsplattan för synligt montage här.

Skriven av

Gustav Börjesson

Ansvarig Solentra