Ytpapp SBS 5500

En elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt, belagd med bitumen.

Beskrivning

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS-polymiserad bitumen.

Översidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer medan undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde: 1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering.

Godkännandebevis utfärdat av Sitac för applicering på brännbara och obrännbara underlag. (0218/06).

Produkten är listad i Husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggnader.

Produktbilder

Hittade inga produktbilder...

Produktspecifikation

Art.nr
Specifikation
Färg
Förpackning
198040
8 x 1 m/rulle
20 rullar/pall

Beräkningsprogram

Ytpapp SBS 5500
Byggvarubedömningen:
Sundahus Logotyp
Sundahus:
ByggvarubedömningenByggvarubedömningen
Underkategorier
Produktfilm

Liknande produkter

Alla produkter

YEP 500 enkel kk

Underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för träunderlag med enkel klisterkant.
Takpapp
Takpapp

YEP 700 dubbel kk

Underlagstäckning med extra hög riv- och draghållfasthet för träunderlag med dubbel klisterkant med bitumenklister.
Takpapp
Takpapp

UV 1800 dubbel kk

Unik underlagstäckning där överlappskanterna flyter ihop för planare utseende.
Takpapp
Takpapp