TJB Supertak YEP 700


Underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för träunderlag.
Klisterkant med bitumenklister samt en frilagd kant.
Uppbyggd av en polyesterstomme som är impregnerad och belagd med SBS-modifierad asfalt.
Ovan- och undersidan är belagd med en polypropenväv. Godkänd från 6 graders taklutning.


TJB Supertak YEP 700 Produktblad